خاطراتِ یه مُـــــــرده!

وقتی امید، انگیزه و دلخوشی نداری روزات تکراریه مـــــُردی!

کاملا شخصی!

نسلی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ: 


ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ!!! 


ﻫﯿﭻ ﯾﺎﺩ ﺧﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ... 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 10:23  توسط تنها 

شخصی نوشت های خودم!

اگـــر دلت گرفت    


ســـکوت کــن . . 


ایـــن روزها هیچکس 


معنی " دلتنــگی " را نمیفهــمد . . . !


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم شهریور 1393ساعت 17:49  توسط تنها  |