خاطراتِ یه مُـــــــرده!

وقتی امید، انگیزه و دلخوشی نداری روزات تکراریه مـــــُردی!

نگو چی شده! نمیفهمی!

اگـــر دلت گرفت    


ســـکوت کــن . . 


ایـــن روزها هیچکس 


معنی " دلتنــگی " را نمیفهــمد . . . !

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم شهریور 1393ساعت 17:49  توسط تنها  |